Industridesign. 

Vi utfører industriell design og produktutvikling for kunder i ulike markedssegmenter. Vår filosofi er gjennom kreative prosesser å drive frem innovative løsninger og god design for våre klienter. Det er vår oppgave å gjøre Dine prosjekter attraktive, og bringe liv til dine ideer, slik at andre kan ha glede av dem. Målsettingen for alt vårt arbeid er at vi sammen kan ha suksess.

Design av lys-ledere i utstyr til medisinsk bruk.

Design av lys-ledere i utstyr til medisinsk bruk.


Produktutvikling og industridesign

Produktutvikling og industridesign henger uløselig sammen. Disse er vevd inn i hverandre i det som vi ofte kaller det optimale kompromiss, mellom funksjon og design. Vi har derfor alltid stort fokus både på design, funksjon, material, bruker- og produksjons vennlighet. Ikke å ha disse ting i tankene fra begynnelsen av i en produktutviklings prosess vil kunne føre til akkumulering av store kostnader lenger inne i prosjektet.Vi presenterer også på våre sider arbeider med grafisk design – gjerne i relasjon til produkter som for eksempel en del av produktets utsmykning, packaging og lignende. Det å kunne visualisere ideer før produktet er laget er også en av våre spesialiteter.

Funksjonell design

Funksjonell design


Grafisk Design. 

Gjerne i relasjon til produkter som for eksempel en del av produktets utsmykning, packaging og lignende. Det å kunne visualisere ideer før produktet er laget er også en av våre spesialiteter.

taxiboxkonsept.jpg


Konseptutvikling.

Det å ha en idé kan ofte bare være starten til noe som kan bli enda bedre. Vi tilbyr også «katalysatormøter» med gründere og idehavere som ønsker å gjøre noe med sine ideer. Ved å sette sammen et kompetent team som kan kjøre gjennom ideen med ulike scenarioer og skisser, og løfte frem ulike måter å komme frem til gode løsninger på, vil kanskje få ideen til å gå fra å være noen løse tanker, til å bli et kommersielt gjennomførbart prosjekt. Gjennom research og konseptutvikling kan vi hjelpe deg med å raffinere og dyrke frem gode løsninger og utkast – som enten kan hjelpe til med å selge ideen videre til de partnere du trenger å ha med deg på veien, eller være starten på et utviklingsløp for å ta frem et produkt til markedet i din egen regi.