header production.jpg

Komponent produksjon

Det største inntjeningspotensialet for mange bedrifter, er ikke nødvendigvis å selge mer av det de har, men å kutte kostnader på det de selger…

Ved å raffinere designet på dine produkter ned på komponentnivå kan du oppnå mange fordeler. Her ser vi på noen eksempler:

 • Er sammenstillingen av produktet effektiv?
 •   Kan enkelt komponenter skiftes ut til større eller mindre?
 • Kan noen deler slåes sammen, og bli mer effektive?
 • Kan materialer endres?
 •  Produseres komponentene dine på en slik måte at kvalitet og pris er på et optimalt nivå?
 • Hva vil det koste å få produsert nøkkelkomponenter i eget regi fremfor å kjøpe «hyllevare»?
 • Har du riktig pris på deler som kjøpes inn?
 • Er kalkylen på deler som produseres i eget hus gangbar for å øke din konkurranse evne?
 • Bør du foreta en ny "benchmarking" på komponentnivå for å analysere om dagens kostnadsnivå kan endres?
 • Vil re design av ditt produkt være regningssvarende
 • I forhold til kostnader
 • I forhold til mer salg

Vi kan hjelpe Din bedrift med å identifisere «gull årer» i din egen bedrift ved å bidra til mer raffinert design – og mer effektiv produksjon på komponent nivå, som igjen blir til gevinst på Din bunnlinje.

 

Vi utfører også ren produksjon av komponenter på oppdrag fra kunde.