Vi ønsker i så stor en grad som mulig å være behjelpelig for deg som går og tenker på en ny idé som kanskje kan bli din - eller noen andres, nye arbeidsplass.

Går du svanger med en ide som du ønsker å finne ut om lar seg gjøre å realisere? De fleste av oss har opplevd å få innfall som at "Dette må man kunne gjøre noe med..." i relasjon til produkter eller hjelpemidler. Pavels Innovation kan bistå i relevante prosesser i forkant av å etablere et produktutviklings prosjekt. Ofte kan en ide ha behov for flere ulike innspill eller markedsrettede, såvell som produksjons rettede tiltak for å kunne realiseres. Man må også tidlig legge opp en plan på gjennomføring av prosessen fra ide til marked. Dette handler ikke bare om å utvikle et produkt, men også hvordan man skal finansiere og kommersialisere.

Se vår oversikt: entreprenørskap i 6 trinn.