Oslo Patent2.jpg

Vi samarbeider med Oslo Patentkontor AS for de fleste av våre kunders patent utfordringer og designbeskyttelser. Vi bidrar med å tilrettelegge informasjon og tar gjerne utfordringen med å "knytte prosjektet sammen" mot slike prosesser.

Oslo Patentkontor AS er et privat konsulentfirma som hjelper norske og internasjonale selskaper og privatpersoner med å beskytte sine forretningsideer gjennom patenter, varemerker, design og annet, det være seg markedsrett, domene, foretaksnavn, opphavsrett, planteforedlerrett, etc. De har spisskompetanse innen piratkopiering og grensekontroll, og deres egne advokater yter juridisk bistand i konflikter tilknyttet alle disse feltene.

Oslo Patentkontor AS er et middels stort patentkontor, og etter mer enn hundre år i bransjen har de meget god kompetanse, og ikke minst bred erfaring, med å sikre egnet beskyttelse både innenlands og utenlands innen nær sagt enhver industrigren