CAD – Computer Aided Design. 

Vi utfører teknisk design og konstruksjon på oppdrag fra kunder. Våre områder innen teknisk konstruksjon innbefatter mekanisk sammenstilling / modellering / 2D tegninger (DWG, DXF, PDF)

Pavels Innovation AS bruker seneste teknologi innen teknisk modellering. Vi benytter oss blant annet av Solid Works som hovedprogramvare samt 3D studio Max.

Produktutvikling med moderne 3D teknologi gjør at vi lettere kan kommunisere både med fabrikker og kunder om de tekniske løsninger. Datamodellene brukes som kildefiler både til maskinering og til produksjon av ulike komponenter og verktøyer til det vi skal tilvirke.Når nye produkter skal utvikles - eller et gammelt produkt trenger ny design, kan Pavels Innovation være din samarbeidspartner i prosessen. Vi trives godt med tekniske utfordringer og ser frem il å høre fra deg.

Teknisk modellering i 3D

Teknisk modellering i 3D