Når vi lager prototyper for våre kunder, gjør vi dette som regel ved hjelp av CNC maskinering eller 3D print, alt ettersom hva som er mest hensiktsmessig på det nivået vi befinner oss i prosjektet. Vi benytter oss av ulike prosesser og tilbyr også silikonstøping. Vi kan levere svært høy grad av finish på prototyper og presenterer herved noen ulike eksempler som viser mulighetene ved kombinasjon av ulike teknikker.  Pavels Innovation tilbyr også vår kapasitet til eksterne industridesignere og produktutviklere.


High-End Prototypes

Hvor skal man legge nivået på en prototype? Det kommer selvsagt an på hva som er formålet med den. Men med våre "high-end" løsninger vil du få modeller og prototyper i svært høy kvalitet. Bildet ved siden av viser en prototype av en ny koppserie for WOW. Prototyper av høy kvalitet kan bidra til å fremme salg av dine ideer og får frem en klar forståelse av hvordan produktet vil kunne komme til å bli. Noen ganger trenger man bare prototyper for å verifisere en form eller funksjon. Andre ganger trenger man dette for å kunne selge inn ideen til en 3. part eller kunde.

Vi produserer prototyper til ulike formål i høy kvalitet og troverdige materialer.

Vi ser her eksempler på High End prototyper av et leketøys konsept vi har utviklet for kunde. Vi har også jobbet med alt det grafiske på packaging, og laget prototyper av dette for å fremstille et helhetlig konsept.

 

High End Prototype - CNC i ABS materiale og PMMA, høyglanspolert, printet og fargebehandlet

High End Prototype - CNC i ABS materiale og PMMA, høyglanspolert, printet og fargebehandlet

High End prototyper av leketøys konsept.

High End prototyper av leketøys konsept.


CNC

CNC Maskinering er prosessen der materialet er fjernet fra et arbeidsstykke med Computer Numerical Control (CNC).  Dette er utstyr som kutter bort uønsket materiale. Maskinering er mulig på et bredt spekter av materialer. Deler er maskinert direkte fra din 3D CAD modell, eller fra tegninger/ modeller vi har produsert for deg. Hvorfor velge CNC ? Når du trenger å holde deg innenfor mindre tolleranser og når du MÅ ha dine deler i et bestemt materiale, som for eksempel  av ulike plastmaterialer eller metall deler.

Maskinkomponenter i mange ulike materialer og toleransegrader.

Maskinkomponenter i mange ulike materialer og toleransegrader.


3D print  ( ABS)

FDM Stratasys (ABS plast): Disse prototypene er meget robuste og er "vevd" av en meget tynn tråd. Modellene har høy grad av nøyaktighet og egner seg godt hvis du skal teste ut noen mekaniske funksjoner. Vi har en slik maskin stående hos oss og denne brukes flittig i nesten alle design prosjekt vi jobber med

3D printede ABS prototyper

3D printede ABS prototyper


ZCORP 

Komposittmateriale - lett å bearbeide og behandle. Modellen bygges opp lagvis i lag på 0,085 millimeter. Dette gir fine overflater / overganger. Benyttes mye til konseptmodeller og designstudier. Feks "dummymodeller", støpe master, etc. Materialet behandles med epoxy, poramold eller cyanacrylat før vi sender prototyp til kunde. Ypperlig til design verifikasjon på mekaniske så vel som design komponenter. 

Maskinen kan kjøre deler i 4farge. DVS at konseptmodellen kan komme ut "ferdig dekorert" Om det er en FEA analyse du vil visualisere eller du bare vil ha logoen din på modellen etc.

Zcorp modeller brukes i alt fra Masterkomponenter til avstøpning av nye ting - Arkitektmodeller og designverifikasjon. Den rimeligste måten å sjekke opp design på.

Zcorp modeller brukes i alt fra Masterkomponenter til avstøpning av nye ting - Arkitektmodeller og designverifikasjon. Den rimeligste måten å sjekke opp design på.


Silicone Molding

CNC Machining is the process by which material is removed from a workpiece with Computer Numerical Control (CNC) equipment that cuts away unwanted material.Machining is possible on a wide range of materials. Parts are machined directly from your 3D CAD models.Why select the CNC Machined Part process? When you need to hold tight tolerance (+/- 0.005"), and when you MUST have your parts in a specific material, such as the production plastic or metal.

  f16b_star_wars_deluxe_ice_trays.jpg

  Arkitektmodeller.jpg

  Arkitektmodeller (med Z corp)

  Vi bygger høykvalitetsmodeller for arkitekter, vei, infrastruktur og byplanlegging.Til dette er et av våre viktigste verktøy vår ZCORP maskin som kan 3D printe komponenter og hele seksjoner i farger.

  Vi bruker også ZCORP maskinen til mange andre oppgaver som å lage mockups for å evaluere designløsninger og konsepter.

  Vi produserer gjerne komponenter for kunder med egne 3D filer til fornuftige priser.

   


  Subsea Prototyper og Modeller

  Vi har bygget en rekke industrielle modeller for offshore. Oftest innstallasjoner på havbunnen. Disse modellene benyttes i alt fra salg, presentasjoner og opplæring til ren dekor og utsmykking av mingleområder for disse bedriftene.

  Våre modeller er detaljerte og vi benytter alt fra tradisjonelle metoder til CNC maskinering og 3D print.

   

  aasgard+subsea+compression+model.jpg

  Polyjet

  Materialet har en plast-aktig konsistens og er av høyere nøyaktighet. Modellene kommer ved hjelp av en sintringsprosess med væske og laser. Dette materialet har en fin overflate. Presise prototyper i ulike materialer. Her har vi mulighet til også å kjøre flere materialer simultant. Dvs. at vi kan lage bløte og harde deler integrert i hverandre - som f.eks. i en tannbørste, eller et pistolgrep til et verktøy, etc. hvor du har "gummiaktig materiale " eller ønsker å etterligne «overmolding» integrert i designet.  Materialet egner seg godt til prototyper av plastdetaljer.

  Som mekaniske detaljer og designsjekk er dette et rimelig alternativ. Lag konseptmodeller av alt fra mekaniske detaljer til designstudier for å sjekke komponenter opp mot andre komponenter i en sammenstilling. 

  flex-objet.jpg